Vindheks

Man kan altid være bange.
Eller, man kan forvandle sig til det,
der gør andre bange…

Døden rydder op i alt.
Selv i den nyfaldne sne.
Endog i ild og vand.
I dit skimlede smil…

Hvor blinde får synet igen.
Hvor de sovende fjerner sig
fra al søvnen.
Hvor elskende fjerner sig fra kærligheden.

Lyset drypper nu igennem dagen,
som opstod af nætternes mørke…
Således kommer alt fra unævnelige kilder,
ligesom hekse opstår af drømme og vind.

2019